hjem
søk
kontakt

Elektroniske regnskaper

LUNDSRUD REGNSK@P er et fremtidsrettet regnskapskontor hvor vi kan tilby papirløse regnskaper. Alt av bilag og annet scannes for elektronisk organisering, bearbeiding, kontering, føring, lagring og oppslag. Bilagene behandles fysisk kun ved scanningen og arkivering. Alt av senere behandling av bilagene foregår på skjerm. Ethvert bilag kan du som kunde hente opp fra regnskapsarkivet via vår internett-portal. Et par tastetrykk og bilaget er lagt til en e-mail som vedlegg.

Scanningen kan utføres av oss ved at bilag oversendes vår postadresse som i ”gamle dager” eller det kan settes opp scannere ute hos deg som kunde for regelmessig scanning av bilag og annet til vår server. Alt som må gjøres er å nummerere alt som scannes før det settes i perm for godt. Ikke mer unødvendig papirbehandling. Fremtiden er her!

Fakturabehandling

Vil du ha full kontroll på dokumentflyten av inngående fakturaer med påfølgende remitering? Vi kan tilby en anviser-/godkjenningstjeneste hvor inngående fakturaer scannes og sendes via e-mail til forhåndsdefinerte anvisere og godkjennere før remitering. Når som helst kan du som kunde søke på fakturaer for å sjekke hvor i prosessen fakturaene befinner seg. På denne måten får man god kontroll med innkjøp, kostnader, prosjekter, kontering m.m.

Anviser, godkjenner eller den som scanner fakturaene kan kontere fakturaene helt eller delvis.
Når fakturaen er godkjent går den videre til endelig regnskapsføring. Her fylles de resterende data inn før bilaget overføres regnskapsarkivet.

Tilgang til dine regnskapsdata

Som kunde hos LUNDSRUD REGNSK@P kan De via internett hente ut regnskapsdata, rapporter, fakturakopier, merverdiavgift , forskuddstrekk eller AGA m.m. 24 timer i døgnet.
Ved hver regnskapsperiodes utløp oversendes en cd-plate med årsregnsskap og alle ønskede rapporter med søketilgang til alle årets bilag. Kravet til oppbevaringstid for elektronsikk lagrede bilag er kun 3 ½ år mot 10 år for vanlige regnskaper.

JA JEG VIL HA TILBUD OM ELEKTRONSISKE REGNSKAP