hjem
søk
kontakt

Pensjonskasseregnskap

LUNDSRUD REGNSK@P innehar høy kompetanse på føring av pensjonskasseregnskap. Vi kan bidra med:

 • Regnskapsføring
 • Budsjettering
 • Resultatanalyse
 • Premier
 • Avsetninger
 • Skatt
 • Bufferkapitalberegninger
 • Kapitaldekningsberegninger
 • Stresstestberegninger
 • Styresaker - forberedelser
 • Protokollføring
 • Årsrapport
 • Rapportering til Kredittilsynet og Statistisk Sentralbyrå

NYHET:

Papirløse regnskap. Vi skanner alle bilag. De får tilgang til pensjonskassens regnskaper på din PC-skjerm. Et par tastetrykk og De kan bla gjennom de underliggende bilagene De har søkt etter på skjermen.

Fakturaanvisning via e-m@il. Vi sender de scannede inngående fakturaene til anviser og godkjenner som e-m@il før de går til remitering.